Ved å være korpsvakt får man mulighet til å bli kjent med barn og voksne i skolekorpset.

Det er sosialt og ikke minst hyggelig.

Typiske gjøremål er:
Koke kaffe.
Kjøpe frukt til pausen.
Hjelpe til med kopiering og annet forefallende arbeid.