Alle som har verv eller oppgaver i foreninger tilknyttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) skal ha politiattest.
Målsetningen med dette er å ivareta tryggheten til mindreårige mennesker. 
 
Man søker da elektronisk etter at man har fått en bekreftelse av Skotfoss Skolemusikk.
Bekreftelse til politiattest finner du vedlagt under bindersen.

Gå til elektronisk søknad om politiattest.


Utfyllende informasjon rundt politiattest finner du ved å trykke på overstående logoer.

.