Årsmøte 2017

Årsmøte 2017

Publisert av Trond Larsen den 28.02.17. Oppdatert 05.09.17.

Onsdag 15 mars avholdes det årsmøte kl. 18:00 på skolen.

(foresatte og medlemmer over 15 år har stemmerett)

Enkel servering.

 

Dagsorden :

1. Valg av møteleder og referent

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

3. Registrering av stemmeberettigede

4. Årsrapport

5. Regnskap

6. Budsjett

7. Innkomne forslag

8. Valg

 

Velkommen til årsmøte!

 

Forslag til årsmøte må sendes styret innen 8. mars.

Til kjersti.ronjom@t-fk.no